Noutati

Festivitatea de deschidere a anului scolar 2021-2022

Dragi Speciali de Pașcani, 

              A venit toamna și școala este pregătită să ne primească pentru a începe o nouă călătorie. Luni, 13 septembrie, va fi festivitatea de deschidere a școlii iar anul acesta va fi unul special. Vom primi în mijlocul nostru musafiri speciali, prieteni care ne-au susținut în realizarea proiectelor noastre.
Festivitatea se va desfășura începând cu ora 12 respectând regulile pentru evitarea răspândirii Covid-19. Purtarea măștii este obligatorie în curtea școlii pe toată perioada festivității.
            Cursurile se vor desfășura în sălile de clasă, cu respectarea strictă a regulilor sanitare, deja bine cunoscute de elevi, părinți și cadre didactice: purtarea măștii, distanțare, circuite de deplasare, pauze decalate, utilizarea soluțiilor de dezinfectare. Accesul școală rămâne oprit, cu excepția facilitatorilor și a situațiilor în care părinții sunt invitați în mod special de către cadrele didactice la școală.
           Anul acesta vor fi 18 formațiuni de studiu (clase) pentru învățământ primar, gimnaziu I și gimnaziu II, 3 grupe integratoare în 7 școlii și vom oferi servicii educaționale și terapeutice pentru 11 elevi la domiciliu.

Vom oferi:

 • Servicii educaționale desfășurate în programul de dimineață conform curriculumului național pentru copiii cu CES;
 • Servicii terapeutic recuperatorii în programul de după-amiază;
 • Servicii terapeutice specifice: logopedie, kinetoterapie, terapie de stimulare senzorială, art-terapie, etc;
 • Servicii de integrare în învățământul de masă prin profesori itineranți cu sprijinul școlilor integratoare;
 • Servicii de învățământ la domiciliu;
 • Servicii de parenting;
 • Servicii de învățământ on-line.

Obiective realizate sau în curs de realizare cu privire la spațiile educaționale și infrastructură

 • Asfaltare curtea școlii cu realizare drenaje apă pluvială 
 • Reparații cheson
 • Reparații și reamenajare corp sală de mese + atelier artterapie + cabinet de kinetoterapie 
 • Reparație cabinet terapii specific parter
 • Reparație și reamenajare spații secretariat
 • Achiziție microbuz 22+1
 • Achiziție studiu de fezabilitate pentru reabilitare clădire și extindere
 • Realizarea unui sistem audio integrat pentru a crea ambient în timpul pauzelor
 • Sistemul antiefractie

Proiecte avute în vedere în acest an școlar:

Proiecte Erasmus+

          Proiect Erasmus+ KA201 Parteneriate strategice cu titlul de Art Therapy for Autism nr. proiect:2020-1-RO01-KA201-080184, care se va desfășura pe o perioadă de doi ani, proiect care va avea un buget total de 164640 euro și parteneri din Turcia, Grecia, Polonia, Macedonia și Letonia. 

          Proiect Erasmus+ KA229, cu titlul Creating Positive Behaviors, avand ca parteneri alte două școli speciale: Mersin Buyuksehir Belediyesi- Turcia, coordonator și Special Education Highschool Kavala, Grecia. Proiectul vizează profesorii din învățământul special care lucrează cu elevi cu probleme comportamentale.

Proiecte Active Citizens implementate cu GoCare România

Design educational-terapeutic pentru copiii cu tulburari din spectrul autist

          Prin acest proiect ne propunem reamenajarea unui număr de 6 săli de clasă,  și completarea spațiilor cu materialele didactice, terapeutice necesare lucrului cu copii cu nevoi speciale. În urma examinării progresului terapeutic al celor 60 de copii beneficiari direcți ai proiectului, specialiștii vor confirma beneficiile aduse de proiect. Părinții copiilor vor fi încurajați să apeleze cu încredere la serviciile oferite de partener, primind consultanță în continuarea actului terapeutic și la domiciliu. În cadrul unor simpozioane și workshopuri pe această temă, specialiștii din județul Iași și nu numai, vor dezbate rezultatele proiectului stabilind beneficiile acestuia. Demersul regândirii și refacerii spațiilor terapeutice va fi diseminat pe întreaga perioada de desfășurare și va continua și după închiderea proiectului. Pe timpul diseminării vom avea în vedere și vom promova programul „Active Citizens Fund România”.

Împreună în școala viitorului

         Proiectul constă în desfășurarea unor programe de parenting și workshopuri de lucru cu tehnologii on-line, vizând parteneriatul părinte școală, în vederea facilitării serviciilor educaționale, terapeutice, recuperatorii și de sprijin ca servicii on-line. Situația sanitară, generată de pandemie, impune o mai bună cooperare cu părinții copiilor cu dizabilități, mai ales că aceștia vor trebui să asiste și să lucreze direct, împreună cu copilul, pentru a-l îndruma în folosirea tehnicii de comunicare IT. 

Proiect Școala Încrederii

         Programul POVESTEA, implementat de Wellbeing Institut România, Transilvania College și Mind Education,
Obiectivele generale: îmbunătățirea culturii organizaționale; atingerea unui nivel cât mai mare de aliniere între sistemele școlii, între viziunea, misiunea și valorile școlii, comportamentele angajaților și planurile manageriale și de activitățile de la toate nivelurile; întărirea stării de bine a angajaților școlii, dar și a elevilor și părinților; construirea de relații sănătoase între profesori, profesori și elevi, profesori și părinți, profesori și conducerea școlii; pregătirea echipei manageriale – în special al șefilor de comisii „middle manageri”; susținerea directorului pentru a putea coordona tot procesul de schimbare a culturii organizaționale.

Proiectul Albastru pentru solidaritate

        Proiectul constă în valorizarea copiilor diagnosticați cu tulburări de spectru autist și integrarea lor în societate prin implicarea comunității în activități cu rol de conștientizare a autismului. Rezultatele proiectului sunt recunoscute  ca având un impact pozitiv în rândul beneficiarilor cât și a comunității locale, județene și regionale, fiind un exemplu de bune practici.

Club Impact Special

        Este un club de inițiativă comunitară pentru tineri ce reunește elevi voluntari din Școala Gimnazială Specială Pașcani, Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani și Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi, luând ființă în anul 2019. Activitățile din cadrul clubului sunt facilitate de doi lideri formați prin Academia Impact și au ca scop realizarea de proiecte de învățare prin serviciul în folosul comunității. Proiectele realizate până acum de Club Impact Special sunt: Bilet pentru Pașcani și Impark Zone.

Proiecte eTwinning

       eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. De asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare profesională continuă, online şi gratuită. Proiectele eTwinning oferă elevilor și cadrelor didactice noi oportunităţi de învăţare, o diversificare a activităţilor didactice şi, astfel, noi provocări atât pentru contactul cu noile informaţii, cât şi pentru dezvoltarea de noi competenţe sau formarea de atitudini. Proictele derulate de școala noastră:

 1. Erasmus+ KA201 – Strategic Partnerships for school education, 2020-1-RO01-KA201-080184, Art therapy for autism
 2. Blue for solidarity Playing is how we learn – Childhood games

Implementare Plan de dezvoltare Instituțională „Școala atractivă – design educațional pentru elevi cu TSA”

 1. Designul demersului educațional:
 • Grile de evaluare

       Proiectarea și decizia didactică bazată pe date. Rezultatele elevilor cu dizabilități severe și asociate în forma notării prin note și calificative nu au relevanță scontată necesară pentru monitorizarea obiectivă a evoluției achizițiilor competențelor/ creșterii autonomiei personale. Pentru o bună proiectare a activităților și realizarea unor programe de intervenție individualizate este necesară o evaluare temeinică ce are ca fundament măsurarea categoriilor principale de competențe formate, necesare unei autonomii și integrări optime. S-a realizat o grilă de evaluare unică ce evaluează pe categorii de competențe: literație (achiziția literelor), numerație, limbaj și autonomie personală. Fiecare categorie cuprinde 8-14 itemi, fiecare item fiind evaluat pe o scală în 5 trepte, astfel încât să poată fi măsurată evoluția pe item, pe categorie de itemi, per elev, per clasă, per școală. Prin diferența scorurilor obținute în evaluarea inițială și cea finală se obține coeficientul de creștere a achizițiilor subsumând procesul de învățare. Interpretarea acestui scor ajută la înțelegerea procesului educațional implementat, la limitele sau impunerea îmbunătățirii acestuia.

 • Platformă educațională on-line pentru evaluare, proiectare și resurse educaționale deschise (RED)

        Pentru dinamizarea procesului educațional/ terapeutic,  pentru o mai bună monitorizare a acestuia și, nu în ultimul rând, pentru a pune în acord cu conduita ecologică, s-a realizat o platformă educațională a școlii pe Google drive. În acest spațiu virtual pot fi la dispoziția tuturor cadrelor didactice din școală mai multe categorii de documente: grile de evaluare, planificări anuale și pe unități de învățare, documentele cabinetelor din școlile integratoare, fișe de lucru, materiale didactice, modele de proiecte didactice etc.

Folosind această platformă educațională se evită blocajele din cauza tipăririi documentelor și se face economie de hârtie și cartușe de imprimantă, în spiritul managementului ecologic.

 • Proiect de interasistență ” Șotron didactic”, program propus cadrelor didactice pentru creșterea calității actului educațional și terapeutic
 • Proiect de parenting ”Pot să vin în lumea ta?” prin care sprijinim părinții pentru un mai bun parteneriat educațional
 • Proiect de voluntariat „Voluntarii speciali” pentru a lega prietenii cu comunitatea locală

Designul spațiului educațional

 • Realizarea unui model de clasă: ușă cu vizor hublou; marcaje de recunoaștere, siguranță și orientare; orar cu pictograme; panouri ergonomice de expunere a lucrărilor copiilor; tablă interactivă; mobilier specific personalizat; bănci adaptate; amenajare ambient pastelat cu elemente de stimulare senzorială.
 • Amenajarea spațiului holului școlii cu mesaje pozitive colorate și cu scris de mână, panouri de afișaj, 
 • Amenajarea spațiului exterior pentru un ambient sigur și relaxant; 

Astfel, cu strădanie, colaborare, pozitivism și sârguință, cu pași mai mici sau mai mari, devenim o variantă mai bună a noastră, a Specialilor de Pașcani.