Parteneriat pentru interventie eficienta in TSA

PARTENERIAT PENTRU INTERVENȚIE EFICIENTĂ ÎN TSA

-proiect de parteneriat interinstituțional-

Fundația Ancora Salvării cu experiență de peste 20 de ani în terapia copiilor cu TSA, începând cu anul școlar 2017-2018 a fost și este suportul școlii în adaptarea design-ului educațional pentru elevii cu TSA.

Parteneri în proiect:

 • Școala Gimnazială Specială Pașcani
 • Fundația Ancora Salvării

Scopul proiectului:

 • Formarea cadrelor didactice pentru adaptarea actului didactic și terapeutic-recuperator caracteristicilor psiho-individuale ale elevilor cu tulburări din spectrul autist și deficiențe mintale severe și/sau asociate și eficientizării și creșterii calitătii ofertei educaționale a școlii.
 • Educarea familiilor copiilor cu TSA și deficiență mintală severă în vederea eficientizării și creșterii calității gradului de recuperare și integrare socială a acestor copii.

Activități din  proiect:

 • Prezentarea de exemple de bune practici (tehnici, metode, procedee, materiale și mijloace didactice, strategii) în recuperare elevilor cu tulburări din spectrul autist și deficiențe mintale severe și/sau asociate de către specialiștii Fundației „Ancora Salvării” (întâlniri informative în grup și individuale);
 • Organizarea de întâlniri de lucru în grupul de suport pentru părinții copiilor cu TSA și deficiență mintală severă;
 • Organizarea actului didactic, terapeutic – recuperator și a spațiilor claselor cu elevi cu tulburări din spectrul autist și deficiențe mintale severe și/sau asociate conform caracteristicilor psiho-idividuale și de grup ale educabililor;
 • Confecționarea și achiziționarea de material didactic adecvat pentru lucrul cu elevii cu TSA;
 • Crearea unui ghid suport, în format electronic, pentru evaluarea competențelor curriculare și de autonomie personală la preșcolarii și elevii cu T.S.A.;
 • Participare a 2 grupuri de cîte 4 elevi cu TSA și/sau deficiențe asociate și părinții acestora la un program de cate 3 zile de evaluare, dezvoltare personală, informare, stabilire a obiectivelor pe termen scurt/mediu/lung de realizat în lucrul cu proprii copii;
 • Organizarea de activități de loisir cu copiii speciali la spațiul de joacă al fundației;
 • Diseminarea de informații despre materiale/ publicații/ conferințe/ workshop-uri pe tema tulburărilor din spectrul autist.